درباره پیاژه

بازی و آموزش از نیاز‌های اساسی کودکان است. بهره‌مندی از بازی و آموزش با کیفیت، رشد و تحول همه جانبه‌ای را هم در دوران کودکی و هم در بزرگسالی به ارمغان می‌آورد. در این راستا می‌توان به بازی‌های صاحب‌نظرانی مانند پیاژه،...

ادامه مطلب ...