سودوکو

اهداف آموزشی:

  • بالا بردن کیفیت دقت در مشاهدات
  • تمرینی برای بالا بردن هوش سیال
  • تأثیرگذار روی حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
  • افزایش انسجام دیداری کودک و جلوگیری از سرگردانی چشم
  • تغییر در نحوه و نوع مشاهده با تفکیک و معین نمودن محدوده دیداری کودک
  • کسب مهارت در پردازش، سازماندهی و طبقه‌بندی تجربیات و اطلاعات

محتویات بسته:

  1. قطعه مربع رنگی در دو رنگ سبز و بنفش
  2. صفحه برای بازی
خرید محصول
قیمت : 27,000 تومان

اشتراک مطالب در: