گالیله کوچولو در بسته‌‌ی علوم خود ابزارهايی را گرد هم آورده‌ است تا کودکان در حین بازی‌های خود، مثلا در هنگامی که عمیقا در حال ایفای نقش یک پزشک هستند همانند یک دانشمند کاشف اندامهای خود نیز باشند. هدف از تولید این بسته این است که کودکان به صورت
غیر مستقیم با بسیاری از مفاهیم آشنا شوند.
به طور مثال آن زمان که گوشی پزشکی را روی قلب خود و عروسکشان می‌گذارند با مفهوم جاندار و بی‌جان آشنا می‌شوند و زمانی که آهنربا را بر اجسام مختلف تست می‌کنند به تفاوت ساختار مواد پی‌می‌برند و… ایده‌ی تولید این بسته از تعالیم خانم مونتوسوری است،
آنجا که تاکید می‌کند بچه‌ها با ابزارهای واقعی بازی کنند.

علم و تجربه

اهدافی که در بسته‌های علوم گالیله کوچولو دنبال می‌شود عبارتند از:

  • تقویت روحیه ی کنجکاوی و پرسشگری
  • افزایش دقت وتوجه نسبت به محیط اطراف و تمرکز بر جزئیات
  • آشنایی و شناخت اعضای بدن و کارکردهای هر عضو و یادگیری مهارت های مراقبت از خود
  • به کارگیری ابزار و حواس در جهت شناخت
  • کسب دانش وآموختن مهارت‌هایی همچون مقایسه کردن و توجه به شباهت‌ها، تفاوت‌ها والگوها …
  • پرورش ذهن علمی
  • پرورش ادراک حسی و مهارت‌های کلامی
  • یادگیری روش پژوهش هدفمند و پیگیری برای کسب اطلاعات

 

خرید محصول
قیمت : 55,000 تومان

اشتراک مطالب در: