بسته شناختی بازی‌های شناختی – ابقایی و ریاضی پیاژه

هیچ وقت دیر نیست

یک نوزاد با دامنه‌ای از ضریب هوشی متولد می‌شود. در حالی که ژنها و سلامتی جسمی مقدمات برخی از رفتارهای او را فراهم می‌کند. اکنون می‌دانیم که ضریب هوشی و توانایی‌های ذهنی به تجارب محیطی که شخص در معرضشان قرار می‌گیرد نیز بستگی دارد.

اهمیت بازی‌های پیاژه با تحقیقات گسترده‌ای که در طی سال‌های اخیر بر روی آن انجام گرفته است، مورد تأیید فراوان از سوی صاحب‌نظران حوزه کودک در سطوح بین‌المللی قرار گرفته است،

در بسته بازی‌های شناختی – ابقایی و ریاضی گالیله کوچولو مفاهیم با توجه به نظرات تکمیلی محققین و با در نظر گرفتن رشد ذهنی کودکان آورده شده است. بسته، مجموعه‌ای جامع و کامل شامل تمامی ابزارها و بازی‌ها را در دسترس عموم قرار داده است.

پیاژه

اهداف آموزشی:

  • تمرینی برای بالا بردن استدلال و مهارت حل مساله
  • کسب مهارت در پردازش و طبقه بندی تجربیات و اطلاعات
  • تأثرگذار بر حافظه کوتاه مدت و بلند مدت
  • تغییر کیفیت دقت در مشاهدات
  • تمرینی برای کسب انسجام و شکل گیری ساختار فکری بر اساس نظام ریاضی

محتویات بسته:

  • دفترچه تصویری همه بازی های گردآوری شده و تمامی ابزارهای بازی.
خرید محصول
قیمت : 30,000 تومان

اشتراک مطالب در: