قصه گویی اگر به عنوان فعالیتی قانون‌مند دنبال شود، تجربه شفاهی ارزنده‌ای است که تأثیری ژرف بر گستردگی تفکر واگرا و نگاه خلاق راوی و شنونده خواهد گذاشت. مهارت‌‌های اجتماعی و کلامی فرد را افزایش می‌دهد و حی زیبایی شناسی او را ارتقاء می‌بخشد.

کتابک در قالب داستان و ایده‌هایی که روندی خلاق را می‌پوید تلاش دارد ضمن آموزش قصه‌گویی تفکر واگرا را در کودک تقویت کند.

کتابک قصه گویی

اهداف آموزشی:

  • تقویت تفکر واگرا و نگاه خلاق
  • افزایش مهارت‌های اجتماعی و کلامی
  • ارتقاء حس زیبا شناسی
خرید محصول
قیمت : 20,000 تومان

اشتراک مطالب در: